DCFTA საინფორმაციო ცენტრები2016 წლის 28 ნოემბერს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ევროკავშირის თანადაფინანსებით მიმდინარე პროექტს „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც საქართველოში  პალატის DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ოფისები დაარსდა. პროექტს „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ახორციელებს.

ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და გორში ადგილობრივ მეწარმეებს საშუალება აქვთ DCFTA-ს ფარგლებში, ევროკავშირში ექსპორტის შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ.  ცენტრის პრინციპი მეწარმეთა მიმართ ინდივიდუალური მიდგომაა. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის DCFTA-საინფორმაციო ცენტრების ექსპერტები  მეწარმეებს ინდივიდუალურად აწვდიან  დეტალებს იმ მოთხოვნების შესახებ, რომელიც დადგენილია ევროკავშირის ბაზარზე კონკრეტული პროდუქტების განსათავსებლად და უწევენ კონსულტაციას აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობების შესახებ. 

მეწარმეთათვის ევროკავშირში ექსპორტის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მისაწოდებლად პალატის მიერ დაარსებული საინფორმაციო ცენტრების ექსპერტები   სამი მიმართულებით მუშაობენ: 

• კონსულტაცია ადგილზე 
ნებისმიერ მეწარმეს, ვისაც სურს პროდუქტის ევროკავშირში ექსპორტი და DCFTA-ს პირობებით სარგებლობა, საკუთარი პროდუქციის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება ან უბრალოდ აინტერესებს დეტალები  ევროკავშირის რეგულაციების შესახებ - თუნდაც ახალი ბიზნესის წამოწყების მიზნით,  საშუალება აქვს მივიდეს და მიიღოს საკონსულტაციო მომსახურება საქართველოს 5 ქალაქში მომუშავე საინფორმაციო ცენტრებში. 

• ცხელი ხაზი: 
საინფორმაციო ცენტრების ექსპერტები ერთიანი ცხელი ხაზის მეშვეობით მთელი დღის განმავლობაში აწვდიან ინფორმაციას ევროკავშირის ბაზრითა და რეგულაციებით დაინტერესებულ მეწარმეებს. ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 32) 2 69 06 00- 1024

• შეხვედრები საწარმოებში:
იმისთვის, რომ დაიზოგოს მეწარმის დრო და ენერგია, ცენტრის ექსპერტები ყოველთვიურად გეგმავენ და ატარებენ გასვლით შეხვედრებს საწარმოებში, სადაც ადგილზე პასუხობენ ბიზნეს-სექტორის შეკითხვებს ევროპის ბაზრის შესახებ. დამატებით შეკითხვებთან ან სიახლეებთან დაკავშირებით ექსპერტები იყენებენ ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებს, რათა მეწარმე მუდმივად უზრუნველყოფილი იყოს საჭირო ინფორმაციით. 

DCFTA - საინფორმაციო ცენტრი

ცენტრების ექსპერტების მეშვეობით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრი და არაწევრი კომპანიები იღებენ ოფიციალურ, სტატისტიკურ მონაცემებსა და კვლევებზე დაყრდნობით შემუშავებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ  რა საკითხები იქონიებს გავლენას ამა თუ იმ კომპანიის ექსპორტის პოტენციალზე. ექსპერტები მეწარმეებს დახმარებას უწევენ შემდეგ საკითხებზე ინფორმაციის მოძიებაში:  

• პროდუქტის წარმოშობა;  
• ინტელექტუალური საკუთრება;
• ექსპორტის სტატისტიკური მონაცემები;
• საბაჟო  ტარიფები;
• დამატებითი სატარიფო მოთხოვნები (მათი არსებობის შემთხვევაში);
• სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული კონტროლი;
• ჰიგიენის წესები;
• მიკვლევადობა;
• ინფორმაცია ეტიკეტირებისა და წესების შესახებ;
• კვების ღირებულებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები;
• რეგულაციები სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და საკვები დანამატების რაოდენობის შესახეებ; 
• რეგულაციები სურსათში დამაბინძურებლების, პესტიციდებისა და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების  შესახებ; 
• ლაბორატორიულ კვლევასთან დაკავშირებული საკითხები;
• სტანდარტიზაცია;
• და სხვ.

დაინტერესების შემთხვევაში მეწარმეები ასევე  იღებენ ინფორმაციას ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული პროდუქციის ექსპორტის მხარდასაჭერად სამთავრობო და საფინანსო უწყებებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებში არსებული პროგრამებისა და პროექტების შესახებ. დასმულ შეკითხვებზე სრულფასოვანი პასუხების გაცემის მიზნით ცენტრის თანამშრომლები მეწარმეებს ასევე ამისამართებენ კონკრეტულ საკითხებზე პასუხისმგებელ უწყებებთან. 

DCFTA-საინფორმაციო ცენტრების ექსპერტები ქართველ მეწარმეებს  ასევე სთავაზობენ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის უფასო სერვისებს, მათი ბიზნესისა და ექსპორტის  ხელშეწყობის მიზნით. მაგალითად: რეგისტრაცია ბიზნეს-ფორუმზე, სადაც მეწარმეებს საშუალება აქვთ კომუნიკაცია დაამყარონ პოტენციურ ბიზნეს-პარტნიორებთან; B2B შეხვედრების დაგეგმვა და პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება.

პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“  მეწარმეებს კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის პირობებში ჩამოყალიბებულ ახალ მარეგულირებელ გარემოსთან ადაპტირებაში ეხმარება. პროექტი ევროკავშირის EU4Business ინიციატივის  ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია დაეხმაროს მცირე და საშუალო მეწარმეებს ისარგებლონ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით, კერძოდ, ის ხელს უწყობს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას,  მეწარმეების ცოდნისა და უნარების ამაღლებას და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობას. 

DCFTA  საინფორმაციო ცენტრი - თბილისი
თბილისი, შატაიძის  ქ. N29, 0114;
ტელ: (+995 32) 2 69 06 00- 1024

DCFTA საინფორმაციო ცენტრი - ქუთაისი
ქუთაისი 4610, რუსთაველის გამზირი N124;
ტელ: (+995 32) 2 69 35 65

DCFTA საინფორმაციო ცენტრი - გორი
გორი, 1400, სტალინის გამზ. N16;
ტელ: (+995 32) 2 69 38 89 – 1036

DCFTA საინფორმაციო ცენტრი - ზუგდიდი
ზუგდიდი 2100,  რუსთაველის ქ.  N 87;
ტელ: (+995 32) 2 69 38 58

DCFTA საინფორმაციო ცენტრი - ბათუმი
ბათუმი, 6010, ა.მელაშვილის ქ.26;
ტელ: (+995 422) 27 28 43

ვალუტის კურსი

USD
3.1761
Eur
3.5366
GBP
3.9161
კონტაქტი